Regulamin

1. Akceptacja regulaminu portalu następuje przez zgłoszenie do niego witryny internetowej.

2. Zgłoszenie witryny musi zawierać unikalny opis stworzony dla niej.

3. Zgłoszenie witryny internetowej musi być dokonane albo przez jej właściciela, albo przez osobę działającą w porozumieniu z jej właścicielem.

4. Zgłoszenie witryny internetowej musi respektować regulamin portalu i prawo polskie.

5. Zgłaszający, nie administracja, ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści.

6. Administracja ma prawdo dokonywania modyfikacji zgłoszeń, w tym także ich usuwania bez zapowiedzi.

7. Regulamin może być zmieniany. Nowe zapisy modyfikacje wchodzą w życie z dniem ich publikacji.